Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Hellimmin (y-tunnus: 2744454-1)
Keihäsmiehenkatu 4
40630 Jyväskylä
040 541 4499
info@hellimmin.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Veera Anttila
veera@hellimmin.fi

3. Rekisterin nimi
Hellimmin verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain perusteella asiakkuuteen, viestintään, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:  Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot käsitellyistä tilauksista, tilausten Postin seurantatiedot sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään lomakkeiden kautta, palautuskortilla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisterissä olevat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä, jota sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Kielto tai tarkastus tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.