Synteettinen eli ”tavallinen kosmetiikka”

Osa kosmetiikan raaka-aineista on kehitetty laboratorio-oloissa ja tiettyjä raaka-aineita taas käytetään sekä luonnosta peräisin olevassa että synteettisessä muodossa. Kun luonnon molekyylin rakenne on opittu toistamaan laboratoriossa, on sitä mahdollista valmistaa ilman, että kerätään raaka-aine suoraan luonnosta. Kosmetiikan ainesosat ovat aina kemiallisia aineita, oli kyseessä sitten synteettinen tai luonnon raaka-aine.

Luonnonkosmetiikka vai luomukosmetiikka?

Luonnonkosmetiikalla tarkoitetaan kosmetiikan tuotteita, joiden valmistuksessa on kiinnitetty huomiota ainesosien luonnolliseen alkuperään sekä siihen, miten tuotteen elinkaari vaikuttaa ihmiseen ja ympäristöön. Synteettisten ainesosien sijaan luonnonkosmetiikassa käytetään luonnosta peräisin olevia raaka-aineita. ”Tavallinen” kosmestiikka sisältää luonnosta saatavia raaka-aineita ja suurin osa kosmetiikan tuotteista sisältääkin yhdistelmän sekä synteettisiä että luonnollisia raaka-aineita.

Luomulla tarkoitetaan virallisesti valvottua, sovittuihin tuotantomenetelmiin liittyvää kasvinviljelyä ja kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jatkojalostusta ja markkinointia. Luonnonmukaisessa maataloustuotannossa keskeistä on, että siinä suositaan uusiutuvia raaka-aineita ja kierrätystä palauttamalla maahan eloperäisiä aineita ja niiden sisältämiä ravinteita.

Vegaaninen kosmetiikka

Vegaaninen kosmetiikka on sellaista, missä ei saa käyttää eläinperäisiä raaka-aineita lainkaan eikä se ole sama asia kuin luonnonkosmetiikka koska siinä saa käyttää synteettisiä raaka-aineita. Jotta vegaanisen kosmetiikan tunnistaisi helposti, tällaisissa tuotteissa on joku vegaaniutta osoittava merkki tai se on ilmaistu sanallisesti. Vegaaniuden merkitseminen tuotteisiin on vapaaehtoista ja markkinoilla on paljon tuotteita, jotka sopivat vegaaneille, vaikkei sitä tuotteessa erikseen mainita. Verkkokaupan vegaaniset tuotteet löydät täältä.

Miksi synteettinen, miksi luonnollinen?

Mikäli kaikki kosmetiikan valmistukseen käytetyt synteettiset aineet haluttaisiin korvata luonnon raaka-aineilla, ei luonnon raaka-aineita riittäisi käyttöön kestävällä tavalla. Osa raaka-aineista saadaan myös puhtaammiksi synteettisillä menetelmillä, mikä on yksi syy siihen, ettei synteettisiä aineita haluta aina korvata vastaavilla luonnon raaka-aineilla. Ainesosien käyttö on myös kustannuskysymys sillä luonnon raaka-aineiden kerääminen on hidasta ja niiden käsittely on kallista. Luonnon raaka-aineet eivät ole turvallisuuden tae, mikä on yleinen uskomus, vaan kaikkien kosmetiikan raaka-aineiden tulee olla turvallisia.

Kosmetiikkalainsäädännön näkökulmasta sekä luonnosta saatavien että synteettisten raaka-aineiden tulee olla kuluttajalle turvallisia ja täyttää myös tietyt ympäristövaatimukset. Kaikkea kosmetiikkaa ja niiden raaka-aineita koskevat sama lainsäädäntö ja vaatimukset!

Millainen kosmetiikka on turvallista ja tehokasta?

Kosmetiikan ainesosille voi olla allerginen, oli kyse sitten synteettisistä tai luonnosta peräisin olevista ainesosista. Allergisuus tai herkistyminen on yksilöllistä samoin kuin herkistyminen erilaisille ruoka-aineille. Mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovellu toiselle, ei siis ole olemassa yhtä oikeaa totuutta.

Ainesosien alkuperästä ei voi päätellä myöskään tuotteen tehokkuutta. Kemiallisesti ei ole merkitystä onko jokin aine synteettisesti valmistettu vai luonnosta eristetty. Jos molemmat ovat puhtaita aineita, kyseessä on täysin sama molekyyli jolloin molemmat voivat siis olla yhtä tehokkaita.

Luonnosta peräisin olevasta materiaalista voidaan kosmetiikkakäyttöön eristää esimerkiksi erilaisia uutteita. Eristetyt uutteet sisältävät usein monia aineita ja niissä voi olla enemmän epäpuhtauksia kuin synteettisesti valmistetuissa aineissa, jolloin ne voivat helpommin aiheuttaa allergisen reaktion.

Hellimmin verkkokauppa myy tällä hetkellä ainoastaan synteettisesti valmistettua kosmetiikkaa. Luonnonkosmetiikasta kiinnostuneille on olemassa loistava valikoima sertifikoitua luonnonkosmetiikkaa useissa muissa verkkokaupoissa, marketeissa ja kivijalkamyymälöissä. 

 

Hellimmin, 

Veera

Lähteinä:

Teknokemia.fi

Tukes.fi